พิพิธภัณฑ์ไทยพวน,Thai Puan Museum

วีดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดฝั่งคลอง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

ตั้งอยู่ที่ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวนในอดีต ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในมณฑลยูนาน ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราว 200 ปีก่อน  เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือทอผ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดฝั่งคลอง ยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และทำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม นักท่องเที่ยวสามารถออกไปชมชุมชนบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง ซึ่งยังคงอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่แบบชาวไทยพวนดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 
 
     
Copyright by พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง 
เลขที่ 84 หมู่ 4 วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Tel : 037-399833, 081-4588200
Created by : janjung_naja@hotmail.com
Portfolio : http://www.moryongsan.com/port/index.html